Meer nieuwsberichten

Nieuw: werkkaart Suïcidaal gedrag

27-12-2019

Op GGZ Standaarden vind je nu ook de werkkaart Suïcidaal gedrag. Die hoort bij de Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Het is vaak moeilijk

Opleiden in samenwerkingsverband

27-12-2019

Zoals eerder te lezen was, vond op 5 november jl. het symposium Opleiden in samenwerkingsverband plaats. Ruim 180 deelnemers hebben op deze dag kunnen ‘proeven’

Factsheet Wvggz

26-12-2019

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat op 1 januari 2020 in en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er zijn al diverse tools