Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten in de geestelijke gezondheidszorg is een verzamelnaam voor zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Belangrijke stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van diverse kwaliteitsinstrumenten (zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen) om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren.

Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart. Het Netwerk KwaliteitsOntwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn in dit instituut samengegaan. Belangrijk verschil met het NKO en SBG is dat Akwa GGZ in eerste instantie wordt geleid door patiënten, hun naasten en professionals.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ