Meer in de media

26-12

Samenwerking zorgverzekeraar en -aanbieder essentieel voor aanpak wachttijden

25-12

GGZ Totaal – november 2019

Newsflash MIND Landelijk Platform – 25 november

NZa Nieuwsbrief Stand van de zorg – Zorginnovaties van 2012 tot nu

22-12

Ledenraadpleging overdrachtsprotocol inzake één Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg 

Chatbot in de GGZ

22-11

Kamerbrief over de cao-onderhandelingen voor de branche ziekenhuizen

21-11

Ambulantisering van de ggz is niet compleet zonder participatie

Bruins biedt verkenner aan om ruzie ziekenhuis-cao te stoppen

20-11

De Wvggz als hevel

Verhalende podcast over zelfdoding

19-11

VVaA – Beeld van de Zorg: unieke kijk in de wereld van zorgverleners

Bruins probeert onderhandelingen ziekenhuis-cao vlot te trekken

Zorguitgaven stijgen naar 100 miljard euro in 2025

Wordt het woensdag de grootste zorgstaking ooit?

18-11

ZonMw nieuwsbrief november 2019 | Geestelijke gezondheid

Acties bonden kosten ziekenhuizen 30 miljoen euro

‘Extra aandacht voor kindermishandeling nodig’

Toename van psychische problemen bij studenten? Dat ligt genuanceerder.

Staking in 119 ziekenhuislocaties

15-11

N journaal – NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bij zorginkoop

Initiatieven wachttijdenreductie GGZ-instellingen

Reactie GGZ Nederland op inspectierapport Justitie en Veiligheid

14-11

Week tegen Kindermishandeling: 30 verhalen

Position paper: De betekenis van digitale innovatie in de jeugd-ggz

Subsidie voor onderzoek naar psychische problemen bij jongeren met LVB

‘Gemeenten treuzelen met toezicht op Wmo’

‘Meer aandacht psychische problemen studenten’

13-11

Ledenraadpleging LMMI sociaal overdrachtsprotocol

Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

Slimme symptoombestrijding voor psychische problemen

Twee landelijke centra voor behandeling eetstoornissen

12-11

Veelbelovende resultaten behandeling op afstand voor patiënten met PTSS

Nederlands eerste afdeling met drie sterren voor inspanningen om familie bij behandeling te betrekken

Psychiater pleit voor afschaffen tbs-systeem

11-11

GGZ Totaal – De kwestie: verwarde personen en de Wvggz

Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

Speciale meditaxi assisteert bij verward gedrag

GGZ Nederland schrijft brandbrief aan gemeenten over te lage tarieven jeugd-ggz

Eén aanspreekpunt voor patiënten met acute zorg

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – 8 november 2019

08-11

FBZ: Ledenraadpleging addendum op sociaal plan Parnassia Groep 

Professor legt uit waarom mannen minder vaak psychische hulp zoeken dan vrouwen

Speciale meditaxi assisteert bij verward gedrag

GGZ Nederland: ‘VNG moet eerlijker tarieven jeugdhulp betalen’

07-11

Nieuwsbrief Jeugd 7 november 2019, nummer 34

Minder administratie, meer tijd voor zorg

06-11

Hoe houden we mensen in de stad psychisch heel?

De Wet verplichte GGZ voor cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

05-11

Onno Hoes luidt noodklok: ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’

Blog: De geestelijke gezondheidszorg wordt uitgehold

BNR’s Big Five – Zorg: Jacobine Geel, GGZ Nerderland

04-11

In 2017 ruim 25 miljard zorguitgaven voor “psychische” aandoeningen

Blokhuis stimuleert de inzet van professionele ervaringsdeskundigen

GGZ Differentiatie geen onderdeel meer van dbc beroepentabel

Zorgautoriteit worstelt nog met uitwerking Wlz voor ggz-cliënten

01-11

NZa: definitieve regelgeving ggz en fz voor 2020 bekend

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 1 november 2019

Bijna 1 op de 12 jongeren krijgt jeugdzorg

Jeugdzorg leert weinig van calamiteiten

31-10

Laatste info landelijke ‘ziekenhuisstaking’

Nieuwsbrief NJI 31oktober 2019, nummer 33

Anderhalf miljoen euro voor onderzoek naar voorkómen ADHD

‘Uitstroom onvoldoende onderkend als probleem in de zorg’

30-10

Behandeltool voor de GGZ in ontwikkeling

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | oktober 2019

Meeste geld in zorg naar psychische klachten

‘RVS moet beter zijn best doen om adviezen uitgevoerd te krijgen’

29-10

Nieuwsbrief FBZ | 29 oktober 2019

Dwang in de jeugdhulp: een noodzakelijk kwaad?

Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet Langdurige Zorg vanaf 2021?

Start ontwikkeling behandeltool voor de GGZ

‘Zorg verwarde personen nog meer op bordje politie door nieuwe wet’

28-10

Landelijk meldnummer verward gedrag laat langer op zich wachten

25-10

Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021

Problemen bijcontractering GGZ

Jeugdzorgaanbieders winnen kort geding tegen gemeenten Haaglanden

24-10

Infographic: Open zijn op het werk over psychische gezondheidsproblemen

Nieuwsbrief NJI 24 oktober 2019, nummer 32

De generalistische ggz heeft nu een eigen handboek

Amisulpride, een ‘one-of-a-kind’ antipsychoticum

Veel agressie in tbs-klinieken

Rechter noopt gemeenten tot hogere tarieven jeugdzorg

GGZ Nederland: bijcontracteren is onderdeel hoofdlijnenakkoord

23-10

Tweederde van familie voelt zich niet gehoord bij stellen van DSM-diagnose

GGZ-cliënten stappen over van Wmo naar Wlz

22-10

700 miljoen euro nodig voor sociaal domein

Vroege signalen psychische stoornissen eenvoudig op te sporen

Waarom de jeugdzorg geen zwarte cijfers kan schrijven

‘Jeugdzorg stevent af op een ramp’

Opnamestop GGNet voor patiënten Zilveren Kruis

21-10

Wachttijden specialistische ggz stijgen weer

Amsterdam vermindert druk op ggz met 24-uursopvang daklozen

FBZ: ledenraadpleging sociaal overdrachtsdocument inzake de overgang van de Jeugdgezondheidszorg van Rivas naar Jong JGZ

FBZ: Update periodiek overleg GGZ Westelijk Noord Brabant

Week tegen Kindermishandeling 18 t/m 24 november 2019

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

18-10

Dekker informeert Tweede Kamer over voortgang maatregelen forensische zorg

Deeltijdbehandeling voor Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen slaat aan

NZa publiceert verantwoordingsdocument tarieven ggz en fz 2020 en komt nog met B release

Minder regels? Uur extra per dag

17-10

Vakbonden verlagen looneis ziekenhuis-cao

Jongeren breken het ijs en maken psychische problemen bespreekbaar in de klas

‘Vraag naar suïcidegedachten in GGD-jeugdonderzoek’

16-10

Voorbereiding op de wet zorg en dwang

Eenvoudige toegang tot jeugdhulp en wmo

CZ stimuleert online psychische zorg

Minder administratie levert in psychiatrie bijna uur per dag op

Politiek geheugenverlies en symptoombestrijding leiden tot afbraak ggz

15-10

‘Onderzoek naar jeugd-ggz mist perspectief kinderen, ouders, en huisartsen’.

Anorexia, een onbegrijpelijke ziekte

ZonMw nieuwsbrief oktober 2019 | Geestelijke gezondheid

‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’

14-10

Ledeninformatie over uitbetaling ORT bij Sint Franciscus Vlietland Groep 

Besluit Zorginstituut over vervolg Model kwaliteitsstatuut ggz

‘Onderzoek naar jeugd-ggz mist perspectief kinderen, ouders, en huisartsen’.

De BOPZ heeft nog maar tien weken te gaan

11-10

Landelijke aftrap horizontaal toezicht in de GGZ

Vroeg investeren in mentale gezondheid heeft een leven lang impact

RVS: wet BIG gaat ten onder aan eigen succes

Zorg voor kwetsbare ouderen in één op tien gemeenten twijfelachtig

10-10

Nieuwsbrief NJi10 oktober 2019, nummer 30

Staatssecretaris Blokhuis neemt petitie Suicïdepreventie in ontvangst

Wetsvoorstel BIG II van de baan

NZa: gezondheidswinst moet centraal in contract ziekenhuis en verzekeraar

Cao VVT brengt vernieuwing in de sector

09-10

Regie patiënt bij gegevensuitwisseling is ‘onuitvoerbaar en gevaarlijk’

Blog: Jaloers op de boeren

Landelijke aftrap Horizontaal Toezicht in de ggz

08-10

TOPGGz-nieuwsbrief najaarseditie 2019

Hoe contracteren in de ggz te stimuleren?

NZa Nieuwsbrief – oktober 2019

07-10

Handhaving meldplicht BIG-nummer laat op zich wachten

Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

Verzekeraars moeten in gesprek met ggz-behandelaars die geen contract afsluiten

Meer weten over de Wet Verplichte GGZ

04-10

Kamerbrief over bevorderen contractering GGZ

Beantwoording Kamervragen over noodsituatie psychiatrische zorg

Is een numerus fixus voor psychologie een goed idee? 

zzp-actualiteiten op een rijtje

Wordt emotionele en psychische mishandeling strafbaar?

Verdiepend onderzoek ggz: stimuleren van contracteren

Kamerbrief over contracteerproces ggz

03-10

Nieuwe stress leidt vaak tot zorgmijdend gedrag

Zo kan het ook! Meldpunt crisisdienst GGZ

Kan je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

Grootste cao-loonstijging in tien jaar tijd

Werknemers jeugdzorg krijgen vier procent meer loon in nieuwe cao

500 banen weg bij Treant: wat betekent dat voor u?

02-10

NJi: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming – oktober 2019

GGZ Nederland: de zorgsector staat er niet goed voor

VWS gaat met nieuwe wet zorgfraude te lijf

V&VN verkoopt Rinnooy Kan definitief nee op BIG-II

01-10

Zorgmedewerkers voelen werkdruk toenemen

Beantwoording Kamervragen over schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang

Terugdringen wachttijden ggz in contract met zorgverzekeraar

30-09

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | september 2019

Podcast over ticstoornissen en behandeling

Bonden en werkgevers gaan praten over nieuwe cao vvt

‘AVG staat aanpak woonoverlast verwarde personen in de weg’

27-09

Beantwoording Kamervragen over vaststelling lagere tarieven GGZ door NZa

Tweede Kamer laat zich informeren over aanpak personen met verward gedrag

Woningcorporaties: groeiende agressie onder buren door psychische problemen

Gesprek bonden met NVZ over cao mislukt

Vernieuwde afspraken aanpak wachttijden GGZ

Ggz spant de kroon: onverklaarbare hoge winst bij zorginstellingen in Brabant en Gelderland

26-09

Vernieuwde afspraken aanpak wachttijden GGZ

Minister De Jonge wil rotte appelen in de zorg aanpakken en mazen in de wet dichten

Eén centraal meldpunt voor ggz-crisis lost aantal problemen op

Kabinet zoekt nummer zelfmoordpreventielijn

Nieuwsbrief NJi – 26 september, nummer 28

25-09

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, september 2019

Ziekenhuismedewerkers leggen het werk neer

Bonden gaan praten met NVZ over nieuwe cao

Kwart Wmo- en jeugdgeld gaat op aan coördinatie van zorg

Ook GGZ Nederland neemt afstand van wet BIG II

24-09

Acties gehandicaptenzorg succesvol: structureel meer loon

NVZ nodigt bonden uit voor gesprekken nieuwe cao

Administratieve belasting in care stijgt stug door

Horrorbeeld psychiatrische zorg in 17de en 18de eeuw blijkt niet te kloppen

Meer ruimte bij ggz voor ervaringsdeskundigen, ‘dat kan je sneller op weg helpen’

23-09

Beantwoording Kamervragen over opkomst zorgbeveiligers en hardnekkige fenomeen separatie in ggz

Gezamenlijke reactie op onderzoek naar jeugd-ggz

‘Afbraak van de ouderenzorg is dom geweest’

‘Zorginstanties slagen onvoldoende in aanpak personen verward gedrag’

Suïcidepreventie blijft prioriteit GGZ Nederland

20-09

Amsterdamse Psycholance gaat ten onder aan eigen succes

VNG-voorzitter nu ‘echt boos’ over onderbesteding

Vernieuwd: ggzkwaliteitsstatuut.nl

Verband suïcide bij patiënten met kanker nader onderzocht

Achterhoekse opleiding tot GZ-psycholoog van start

19-09

Limburgse ggz-instelling Vincere failliet

Gezamenlijke reactie op onderzoek naar jeugd-ggz

MIND: Grasduinen in de Rijksbegroting 2020

NJI: nieuwsbrief Jeugd – ‘Rijk, investeer in sociale infrastructuur’

Werkgevers trekken beurs bij nieuwe cao gehandicaptenzorg

18-09

Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog; eigen risico blijft gelijk

Vakbonden vragen minimumtarief zzp en 5% loonsverhoging

Persbericht GGZ Nederland Prinsjesdag 2019: ‘Neerwaartse spiraal moet gekeerd’

17-09

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid september 2019

Kwaliteitsstatuut ggz: vernieuwing website en nog geen nieuw Model Kwaliteitsstatuut

‘Forse toename psychische klachten bij zorgpersoneel’

16-09

FBZ: Ledenraadpleging sociaal kader Noorderbreedte

NZa dwingt zorgverzekeraars tot duidelijkheid over omzetplafonds

PsyQ start campagne persoonlijkheidsstoornissen

13-09

‘Zorgaanbieders werken nog onvoldoende samen in de regio’

ZN: arbeidsmarkt de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor de zorg

Cao-acties ziekenhuizen beginnen weer

12-09

NJI: nieuwsbrief Jeugd – ‘Waarborg zorg door pleeggezin zonder contract’

Nieuwsbrief FBZ | 10 september 2019

11-09

Discussie over relatie tussen voeding en geestelijke gezondheid laait weer op

Hoogleraar: ‘Suïcidepreventie kan helft zelfdodingen voorkomen’

CPB: overbehandeling ggz na bezuinigingen

10-09

Wereld Suïcide Preventie Dag

NZa publiceert monitor zorgverzekeringen

09-09

Reactie GGZ Nederland op onderzoek ‘De jeugd-ggz na de jeugdwet’

Belangrijke stappen gezet in onderzoek naar behandeling MS en alzheimer

De GGZ-branche heeft het lastig, wat kan hier aan gedaan worden?

Wet arbeidsmarkt in balans: makkelijker ontslag, ruimere vergoeding

GGZ Totaal: De mooiste verhalen van onze lezers

06-09

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Yorneo

‘Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten’

Ankie is zelfmoordpreventieconsulent en geeft advies hoe je sombere jongeren kunt helpen

ZN journaal – Dirk Jan van den Berg vanaf 1 februari 2020 nieuwe voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

05-09

Ziekteverzuim en verloop in de zorg bereiken recordhoogte

‘Don’t let your story end’; de puntkommatattoo

Naar minder verwarring op straat

04-09

Psychologische zorg voor psychose moet en kan beter

Uitstelbrief Kamervragen over lager vaststellen van maximumprijzen voor ggz-zorg door NZa

Tips voor ondernemers rondom wet- en regelgeving zorginnovaties

03-09

Planning acties voor goede Cao Ziekenhuizen

Mantelzorgers luiden de noodklok met manifest

Depressie bij kinderen en jongeren

Protest 4000 jeugdzorgwerkers in Den Haag

02-09

Waarom elektroshocktherapie nog weinig wordt ingezet tegen ernstige depressies

GGZ Nederland: onderzoek Intrakoop bevestigt bezwaren tegen verlaging tarieven

Kwart ggz-organisaties in het rood

‘Misschien al vijf over twaalf voor ggz-instellingen’

30-08

Vernieuwd: aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten

NJI: nieuwsbrief Jeugd – Meerjarenplan nodig voor herinrichting jeugdzorg

29-08

‘Stoppen met een verslaving lukt alleen als je het echt zelf wilt’

Start aanvraag subsidie anonieme e-mental health 2020

28-08

Minister: ‘Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet’

Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (VNG)

Bestuur V&VN treedt af vanwege BIG II

27-08

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | augustus 2019

Landelijk onderzoek naar Mental Health First Aid (MHFA) gestart

Jeugdzorg: Opbrengst schrapdag de 6 grootste verbeterpunten

De Wet verplichte ggz: drie vragen aan Jack van der Kruijs

Pro Persona stuurt directeur Nijmegen weg

Geestelijke gezondheidszorg blijft financieel zorgelijk

26-08

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

Zorgbenchmark 2019: financiële schets zorgsectoren

Pro Persona verhuist bedden uit dependance Ede

Kinderen in gesloten jeugdzorg te vaak opgesloten

Lentis voldoet aan eerste deel aanwijzing IGJ

Caribisch Nederland krijgt opleiding tot GZ-psycholoog

23-08

Ik ben zelf een placebo geworden

Personeelstekort in ggz leidt tot kwaliteitsverlies en risico’s

Medewerkers GGNet slaan alarm over tekort bedden acute psychiatrie

22-08

Focus op zorg zakt weg in moeras Europese aanbesteding

Zorginstellingen leren niet van klachten

CBS: in 2018 hadden bijna 3 miljoen Nederlanders slaapproblemen

21-08

NZa stelt tarieven forensische zorg vast

Limburgse coöperatie mikt op betere geestelijke gezondheid

Maak het cliënten makkelijker om bij te dragen aan innovatie

20-08

‘Het ggz-aanbod wordt ondoelmatig gebruikt’

Veel psychiatrische patiënten hebben ook lichamelijke aandoeningen

Ggz onder druk: ‘Innovatie is nu heel hard nodig’

Ervaringsdeskundigen helpen wijkbewoners in de ggz

19-08

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid augustus

Vergelijking Zvw tarieven 2019 met 2020

MIND Nieuwsbrief 12 augustus 2019

Reactie op artikel ‘Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt’

Kwaliteitsvergelijking in de ggz: een mislukking die miljoenen kostte?

Er zijn voldoende plekken voor kwetsbare cliënt in eigen regio

16-08

Honderden verslaafden en psychisch zieken in de knel

Doorgeschoten decentralisatie gaat ten koste van cliënt

Kwaliteitsstandaarden ggz worden aangevuld met indicatoren

15-08

NJI: nieuwsbrief Jeugd – Sneller hulp bij specialistische ondersteuning huisarts

Door financiële druk innovatie lastig voor ggz

Vrees voor meer draaideurcliënten na korting ggz

Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg

Beschermd wonen wordt moeilijker door gemeentebeleid

14-08

Betere hulp voor oudere met psychische problemen

Nieuwe Cao GGZ een feit

Jongeren in de specialistische jeugdzorg: ‘Zie en hoor mij’

Omzetplafonds vermijden is makkelijker gezegd dan gedaan

13-08

Sociaal plan VNN met drie jaar verlengd

Informatieblad over verstrekking afschriften van rapporten uit het persoonsdossier

12-08

Ledenraadpleging sociaal plan Lentis

NZa maakt nieuwe vergoedingen ggz-opleidingen bekend

Faillissementen in de GGZ als de sector op dezelfde voet verdergaat

09-08

GGZ Nederland: KPMG-onderzoek schetst herkenbaar beeld van sector

08-08

Ouders met psychische problemen of verslaving: de laatste cijfers en inzichten

Samen chronische psychische problematiek voorkomen

Kamervragen over zorgbeveiligers en separatie in de ggz

Ggz onder druk door stijgende personeelskosten

07-08

Frisse blik op kwaliteit in de ggz: begin bij waarden

Kinderrechters bezorgd om jeugdbescherming

06-08

Patiënten: instellingen moeten harder hun best doen om de isoleercel te sluiten

05-08

Opleidingsvergoeding voor ggz-psychiater en -geriater stijgt fors

De rol van de ggz-beveiliger is nog te onduidelijk

02-08

NZa stelt nieuwe tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoek

Samenwerking ten behoeve van ouderen met psychische problemen

Steeds meer ggz-klinieken zetten zorgbeveiligers in

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Pluryn

01-08

FBZ: Kom naar de actiebijeenkomst in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Gebruik isoleercel toegenomen bij kwart ggz

Psycholoog niet vervolgd voor zelfmoord 19-jarige

31-07

Beeldende taal is onmisbaar in ons gesprek over depressie

Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen.

FBZ: Update verlenging sociaal plan Emergis

30-07

Onderzoek naar sport als goedkoper antidepressivum

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

Personeel OLVG voert actie voor betere cao

Geschilleninstantie Zorgcontractering zeven keer in actie

29-07

Factsheet wachttijden: kernbegrippen en goede initiatieven in één document

Blog: Innovatie in de zorg is een estafette

26-07

FBZ: Kom naar de actiebijeenkomst in het OLVG

Inspectie minder bekend na naamswijziging

31x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en W&I

Hoe leg je depressie uit aan mensen die het niet begrijpen?

25-07

Nieuwsbrief NJi – Preventie effectief tegen polarisatie jongeren

24-07

Nieuwsbrief FBZ | Mooi cao-akkoord ggz, flinke push acties ziekenhuizen 

Ledenraadpleging Sociaal Plan Maasstad Ziekenhuis

‘Nieuwe richtlijn jeugdzorgbudget is te bizar voor woorden’

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

23-07

ACM: afspraken maken mag, maar niet over tarieven

Blog: Tijd voor de volgende etappe in de ggz

Eenvoudiger beschrijving procedure Zorgadviestraject ggz

Gegevensverstrekking forensische zorg tussen reclassering en zorgaanbieders

22-07

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – 11 juli 2019

GGZ NHN ontwikkelt FACT-teams door

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg – juli 2019

Angst, Dwang en Fobie stichting sluit aan bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Aanbieders geriatrische revalidatiezorg kennisnetwerk

19-07

Blog: Digitaal is ideaal in de ggz

Nieuwsbrief NZa voor de ggz – juli 2019

18-07

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 17 juli 2019

Anorexia nervosa is niet alleen psychische maar ook lichamelijke ziekte

Goede geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk gemaakt

Kamerbrief cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

17-07

URC wil onderzoek door en over ervaringsdeskundigen ggz

Nieuw handboek over farmacologische behandeling van verslaving

16-07

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland

Belgische Hoge Gezondheidsraad: stel DSM-labels niet langer centraal

‘Er is behoefte aan meer verpleegkundig specialisten’

NZa online magazine nr. 7 – De regels voor 2020

15-07

Succesvolle zorg verwarde mensen bij samenwerking ggz en politie

Beeldbellen en chatten met psycholoog

ZN journaal – GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars starten met Horizontaal Toezicht

12-07

Ontschotting van zorg verloopt moeizaam

Blog: BIG II verdient meer dan alleen kritiek

11-07

37.750 mensen van 18 jaar en ouder wachten op specialistische GGZ

Brief NZa inzake informatiekaart wachttijden ggz juni 2019

10-07

Belangrijk! Arbeidsvoorwaarden voor werknemers in gezondheidscentra

Religie en zingeving onderdeel van behandeling psychiatrische stoornissen?

Ggz en zorgverzekeraars presenteren raamwerk horizontaal toezicht

Vanaf juli gaat CIZ langdurige zorg sneller indiceren

09-07

E-zine Zinnige Zorg – Zorginstituut Nederland

IGJ terughoudend bij handhaving Wet Zorg en Dwang

Zorgpersoneel is sceptisch over resultaat ‘(Ont)Regel de zorg’

‘De DSM heeft niets te maken met echte menselijke processen’

08-07

Kracht van het collectief bij bestrijden psychische klachten

Ggz-instellingen: resultaat daalt, financiële positie verbetert

‘Nieuwe’ cao universiteiten

Nieuws van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – Juli 2019

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid juli

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, juli 2019

05-07

Inspecties onderzoeken zorg in jeugdinrichtingen

Nieuw onderzoek naar psychische gezondheid Nederlanders

04-07

MIND biedt overbruggingshulp als de therapeut op vakantie is

Fries GGZ-project zorgt voor verbetering behandeling jongvolwassenen

Nieuwsbrief NJi juli 2019 – ‘Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys’

Kom op 9 juli naar de actiebijeenkomst in het ZMC voor een betere Cao Ziekenhuizen

03-07

Totale beddencapaciteit GGZ met bijna 1/3 afgebouwd sinds 2013

Tweede Kamer zet deur Wlz open voor jongeren

Kamerbrief over reactie op advies van de Nza over bekostiging van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

02-07

Brief P3NL aan Tweede Kamer betr. bekostigingsexperiment

Tweede Kamer – Onderzoek jeugd-ggz

Ziekenhuiswerknemers gaan actiezomer in

01-07

Onvoldoende hulp aan mensen met langdurige psychische problematiek

‘Psychiatrische zorg moet uit de ivoren toren’

CAO-overleg Gehandicaptenzorg vastgelopen

Voorstellen betreffende model Kwaliteitsstatuut GGZ van P3NL aan ZiNL

28-06

Door hybride diagnostiek GGZ kortere wachttijden en besparing zorgkosten

Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019

Discussie over de Wet zorg en dwang verdient nuance

TOPGGz keurmerk meerwaarde voor patiënten

Belangrijke informatie over de zondagsdienst op 2 juli bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Brandbrief Kwaliteitsstatuut GGZ van P3NL aan ZiNL

27-06

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – Zelfdoding onder jongeren terug op eerder niveau

Wet verplichte ggz: alle informatie op één website

TOPGGz-nieuwsbrief zomereditie 2019

Nieuwsbrief FBZ 26 juni

26-06

GGZTotaal-XL juni – Ervaringsdeskundige, een vak apart?

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | juni 2019

Depressie Connect: online community voor mensen met een depressie

Uitgangspunten Forensische Zorg n.a.v. de recente rapporten OVV en Inspecties

25-06

Afspraken over verwijzingen ggz

Platform Wvggz staat live!

Geef meer aandacht aan suïcidepreventie in de opleiding

24-06

Psychologen keren zich tegen kwaliteitsstatuut

Online lotgenotencontact bij depressie

Green Deal Zorg – sectorale routekaart gereed, handleiding instellingen volgt deze zomer

Vier GGz-afdelingen TOPGGz-keurmerk rijker

Nog weinig schot in overleg nieuwe Cao GGZ

21-06

Twenterand verlengt pilot POH’s jeugd-ggz

Ook bij anonieme tiplijn ggz geldt beroepsgeheim

Advies: sociale zekerheden voor álle werkenden – flex, zzp of vast contract

Blogreeks Beroepenregulering in de zorg: Willem Jan Meerding

20-06

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

Minister Hugo de Jonge: ‘Belofte van betere jeugdzorg is nog lang niet ingelost’

NIP en P3NL sturen brandbrief over kwaliteitsstatuut ggz

Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum voor betere cao: werknemers voeren actie

19-06

Nieuwe e-learningmodule ‘Destigmatiserend werken’ voor ggz-professionals

Verzekeraars introduceren uniforme algemene bepalingen in inkoopcontracten

Blog: Moeten gemeenten opdracht jeugdhulp en ggz teruggeven?

Wet zorg en dwang neemt belangrijke horde in de Kamer

18-06

140 gemeenten vragen om meer geld voor jeugdhulp

Eerste resultaten van pilot voor betere nazorg eetstoornis zijn positief

Experts: psychische gezondheid van de jeugd moet beter in beeld

Vernieuwde praktijkstandaard ‘Tics bij kinderen en adolescenten’

17-06

FBZ: 7 op de 10 zorgprofessionals kunnen zich vinden in pensioenakkoord

Trauma veroorzaakt wezenlijke verandering in de hersenen

‘Hulp aan kinderen met ADHD en autisme schiet tekort’

GGz Centraal hoopt op snel einde aan ’gekkigheid’

14-06

Werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NVZ

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 14 juni 2019

Meer tijd nodig voor nieuwe Cao VVT

GGZ Nederland: “Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers”

Gespreksleidraad voor afspraken in de contractering 2020 over terugdringen wachttijden GGZ

13-06

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie

Datalek bij Kwaliteitsregister Jeugdzorg

‘Kabinetsplannen jeugdhulp gaan voorbij aan kind en ouders’

12-06

De rol van schaamte en schuld in de ontwikkeling van agressie

Handige tips om administratieve lasten in zorg te verminderen

Bewijs geleverd voor nature/ nurture-relatie bij psychotische stoornissen

11-06

GGZ Totaal – GGZ vanuit wisselend perspectief juni 2019

Reactie op brief over wet zorg en dwang

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | juni 2019

07-06

Parnassia Groep, Florence en Incluzio integreren 24/7 communicatie in GGZ en Ouderenzorg

VNG stemt in met hoofdlijnenakkoord GGZ en zet zich in voor tekorten in jeugdzorg

Minister eist dagelijks verslag van kliniek Den Dolder

06-06

Nieuwsbrief Jeugd – 6 juni 2019, nr. 19

‘Gedwongen ggz te vaak onzorgvuldig’

Jonge ervaringsdeskundigen lanceren MIND Young Studio over psychische problematiek

05-06

Gezocht: ideeën voor gezond roosteren in de ggz

VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

Ook forse tekorten op de Wmo

04-06

Nieuwsbrief FBZ | 4 juni 2019

Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk

Wachttijden in de specialistische ggz

Open en gesloten opnames in de geestelijke gezondheidszorg

Nieuwsbrief NZa voor de ggz – juni 2019

03-06

Kan diepe hersenstimulatie helpen bij psychiatrische aandoeningen?

Dynamische zorgdata moeten DSM vervangen

Invoering nieuwe standaard acute ggz kost 12 miljoen euro

Acties in jeugdzorg na verlopen ultimatum

01-06

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind

31-05

Driekwart mensen met psychose krijgt onvoldoende zorg

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset

30-05

Blog: Verzekeraars wentelen te veel risico’s af op ggz

29-05

Nieuwsbrief Kostenonderzoek (medische) vervolgopleidingen in de ggz – mei

84 procent ggz-instellingen vraagt bijcontractering

Aanpak personeelstekort zorg slaat aan

VIPP-regeling voor eerstelijnszorg gepubliceerd

28-05

Kamerbrief over Monitor Contractering ggz 2019

In hackathon op zoek naar oplossingen voor personeelstekort GGZ

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | mei 2019

27-05

Blog: Onder dementieprofessoren

‘Gedragscode gezondheidsonderzoek moet snel op de schop’

Meisjes op jongere leeftijd psychisch ongezond

Verlenging ideeënwedstrijd: Word roosterverbeteraar in de ggz

Verward De GGZTotaal-XL van mei

24-05

Voor verwarde mensen is ‘thuis’ niet altijd een veilige haven

Personeelstekort in zorg loopt sneller terug dan verwacht

Met betere kennis kunnen huisartsen sneller ggz-patiënten doorverwijzen

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

23-05

VvAA: Jaaroverzicht en jaarverslag 2018

Blog: Echte kwaliteit zit ‘m niet in protocollen

Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

CZ mikt op halvering wachttijden ggz

Nieuwsmail Zinnige Zorg GGZ – mei 2019

22-05

Ultieme poging bonden om nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand te brengen

Kamerbrief advies Nza over bekostiging geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

21-05

Nieuwsbrief BIG-register mei 2019

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

Blog: Minister De Jonge, stel de Wet zorg en dwang niet ui

20-05

NZa Nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – mei 2019

Apps voor mentale gezondheid: positieve reacties, maar ook twijfel

Kamerbrief over Voortgang Depressiepreventie

17-05

‘Jeugdzorg teruggeven aan het Rijk niet de oplossing’

MIND: Enquête gezondheidapps in de GGZ laat divers beeld zien

Kwaliteitssystemen in GGZ hebben weinig impact

Zorgverzekeraars: maak dbc’s minder leidend in ggz

Premiedifferentiatie WW en gevolgen GGZ

16-05

Norm voor veilig mailen in de zorg gepubliceerd

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Leidraad zwangerschap als je zelf autisme hebt

Nieuwsbrief FBZ | 15 mei 2019

15-05

Nieuwsbrief FGzPt

‘Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Horizontaal toezicht verandert mindset verzekeraars en aanbieders

14-05

App Cao umc vernieuwd

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

13-05

Af van je gehoorklachten: train je hersenen!

‘Ik en de GGZ’: Schrijf je verhaal!

NZa Nieuwsbrief Special gebruikersonderzoek

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Aantal verpleegkundigen neem toe, maar niet in de ggz

10-05

Inbreng schriftelijk overleg over de Aanpassingswet zorg en dwang en Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Wethouders onderstrepen oproep aan kabinet over jeugd en GGZ

09-05

Het beroep ervaringsdeskundige heeft een nieuwe naam nodig

Meer dan honderd aanmeldingen VIPP GGZ-regeling

Impact van kwaliteitssystemen op ggz-praktijk is zeer beperkt

Is de decentralisatie van de jeugdzorg mislukt?

Landelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethode van dwangklachten

08-05

Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden

NVP looft Wim Trijsburgprijs uit voor junior-wetenschappers

07-05

Patiënten eisen meer samenhang in de zorg

CIZ en VWS maken aanvullende afspraken over ondertekening Wlz-aanvraag

06-05

Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantooruren

Tijdelijk Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | mei 2019

03-05

Jeugdzorg eist 750 miljoen om wachtlijsten terug te dringen

Een neusspray maakt kinderen met autisme socialer

VGZ presenteert genomineerden ‘Zinnige Zorg Award 2019’

02-05

Met sociale kaart de wachttijden GGZ aanpakken in Midden-Brabant

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Bijna 10 procent jeugd krijgt jeugdzorg

01-05

NVvP en GGZ Nederland slaan handen ineen voor werkplezier

Blog: Je hoeft niet samen te werken

Reële tarieven geen zaak voor de minister

30-04

Overzicht ‘Voorlichtingsmaterialen in diverse talen’ geactualiseerd

Virtuele therapie in de psychiatrie

Uva: Risicofactoren slachtofferschap seksuele kindermishandeling blijken zeer divers

29-04

Blog: Borging van kwaliteit in de Wmo

Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

Geen smoesjes om niet aan AVG te voldoen

Subsidie-aanvragen voor versterken regionale infrastructuur rond verward gedrag

26-04

De Jonge beraadt zich op tekorten jeugdzorg

Meer onderzoek nodig over euthanasie bij psychiatrische patiënten

Depressie bij jongeren: van jeugd GGZ naar volwassen GGZ, wat kan jongeren helpen?

Decentralisatie jeugdhulp werkt averechts

25-04

Psychiater: eenzaamheid is de rode draad in deze samenleving

Aantal jongeren in jeugdhulp stijgt met 12,1 procent

Kamer overweegt opnieuw verplichte observatie ggz

Anders verantwoorden moet administratie ggz verminderen

24-04

MIND stuurt spoedbericht naar Tweede Kamer om observatiemaatregel

Mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed geholpen

Tweede Kamer – Rapport taskforce gepast gebruik GGZ

Cordaan en Jellinek ontwikkelen verslavings-app LVB’ers

23-04

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | april 2019

Leefstijl en de GGZ. De GGZTotaal XL van april

Zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoening en omgeving kan beter

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa nieuwe bekostiging ggz en fz

Minister Dekker neemt onrust bewoners niet weg

19-04

‘Scandinavische zorg eenvoudiger en goedkoper dan Nederlandse’

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, april 2019

GGZ Nederland herkent knelpunten uit veiligheidsrapport

Minister laat hackers ICT van jeugdzorg testen

Wet verplichte ggz: stand van zaken bij de werkgroepen

18-04

Terug LVB in het Vizier

Toespraak van staatssecretaris Blokhuis tijdens de Dag van de Preventie

Selectieve inkoop ziekenhuiszorg blijkt wassen neus

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – Vier gemeenten scoren op laag jeugdhulpgebruik

17-04

Zorgkosten blijven stijgen

NZa adviseert over bekostiging verpleeghuiszor

‘Zorg scoort hoog op innovatie’

16-04

Nieuwsbrief FBZ | 16 april 2019

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

‘Slechte anorexiazorg leidt tot levensbedreigende situaties’

Blog: Baat het niet, dan schaadt het wel!

Centrale informatie-uitvraag curatieve ggz

Veelbelovende inzet ervaringsdeskundigen bij aanpak van wachttijden

15-04

Bekijk de uitzending terug: Wat mag ik van de psychiatrie verwachten?

Samenwerkingsmogelijkheden onderzocht voor verbeteren jeugdzorg

Tekorten sociaal domein: proces voorjaarsnota

12-04

Traumabehandeling bij psychose heeft wel degelijk zin

Wegwijzer ‘Rondom Jong’ maakt depressie bespreekbaar op middelbare scholen

Artsen willen af van willekeur in tuchtrecht

11-04

NJi: Groeiende roep om meer geld voor jeugdhulp

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

Etalage Ambulantisering in de ggz

10-04

Toezichthouders willen rem op BV-constructies

GGZ Delfland start ‘fit op weg poli’

09-04

Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

Aantal dwangopnames 80-plussers neemt sterk toe

Tussen evidence-based en gezond boerenverstand

Transferfunctionaris moet gaten in de forensische keten dichten

08-04

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

Blokhuis: Meer verwarde mensen op straat door te late opbouw ambulante zorg

Snellere verantwoording zorguitgaven ‘niet haalbaar’

Meerderheid jongeren mist les over mentale gezondheid op school

‘Fit op weg poli’ van GGZ Delfland: effectiever behandelen

05-04

Voorkomen dat gedragsproblemen het kinderbrein veranderen

Handvat gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein vernieuwd

Debat n.a.v. rapporten forensische zorg

Zorgkosten variëren sterk tussen dementienetwerken

04-04

LVVP extra nieuwsbrief –Belangrijk bericht over afhandeling terugbetalingen door Menzis

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet’

Kinderen met probleemouders

Forensische zorg is leven naast een vulkaan

CEG: regelreflex verdrukt kwaliteit én veiligheid

NJi: Nieuwsbrief Jeugd april – Experiment met flexibele schooltijden beëindigd

03-04

Zachte signalen verdienen betere verankering in toezichtpraktijk

Vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

AutismeNetwerk Nederland gaat van start

Onderzoek naar stroomstootjes bij geheugenverlies

Blokhuis wil taboe op angststoornis doorbreken

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | april 2019

02-04

Gedwongen opname ggz-instelling en bijstandsuitkering

Realisatie en evaluatie ‘WerkWeb-Autisme’

Pro Persona zoekt verbinding met psychiaters

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 van start

Kenniscentrum Phrenos breidt uit met AutismeNetwerk Nederland (ANN)

01-04

Alphen aan den Rijn krijgt logeerhuis voor mensen met psychische problemen

Grote uitbreiding in e-health mogelijkheden voor GGZ cliënten

Iemand met schizofrenie is niet eng

Mensen met jeugdtrauma of alcoholverslaving vaker slachtoffer van geweld

OM seponeert ‘onzorgvuldige’ euthanasiezaken in de psychiatrie

‘Zachte’ plicht arts om BIG-nummer te melden

29-03

GGZ Nederland wil automatische gegevensuitwisseling bij overdracht

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

Aantal dwangopnames onder ouderen neemt fors toe

Onderzoeksraad: contact met Fivoor moeizaam

CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken

28-03

Bij weigeren van medewerking aan tbs-onderzoek kan beroepsgeheim worden doorbroken

27-03

Lever zorg op maat voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

’Kwetsbaar kind krijgt niet benodigde hulp’

Minister geeft respijt bij verplichte vermelding BIG-nummer

Gezondheidsrecht? Het duizelt de zorgverlener!

Nieuwsbrief FBZ | 26 maart 2019

26-03

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | maart 2019

Pro Persona en huisartsen werken samen aan betere zorg

Zorg van personen met verward gedrag komt op bord van burgemeester: ’Er komt heel veel rompslomp bij kijken’

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

25-03

Topbaan of tobbaan? De GGZ Totaal-XL van maart

“Inzicht in psychische problematiek is niet alleen nuttig in de ggz”

Gecombineerde zorg: ‘Voorheen vielen cliënten van ipse tussen wal en schip’

Informatie over zorgverzekeringen voldoende, maar moeilijk vindbaar

22-03

ZN journaal – Deelnemer gecombineerde leefstijlinterventie: “We willen allemaal gezond oud worden”

Blog: Pensioen belegd in zorg: een mes dat snijdt aan twee kanten

‘Bijna een derde psychiaters in instelling wil uit loondienst’

GGZ Nederland: ‘Deel geen individuele uitkomstinformatie jeugd’

21-03

NJi: Nieuwsbrief Jeugd 21 maart – Blokhuis: Dak- en thuisloze jongere een eigen thuis

FBZ: Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen officieel gestart

Kamervragen over ‘reclame’ op scholen voor jeugd-ggz

20-03

Stijging overnames in de zorg voor een groot deel veroorzaakt door GGZ

Kamerbrief over onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

19-03

TOPGGz-nieuwsbrief – maart 2019

Nieuws Zorgfraude nieuw verdienmodel voor criminelen

Terugvalpreventie voor depressie – Een klinisch en economisch perspectief

18-03

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen geactualiseerd

De ggz is verslaafd aan psychiaters en andere specialisten

Rijksoverheid – Brief over het VN rapport mensenrechten in de ggz

Veld vreest ‘naming and shaming’ calamiteitentoezicht

15-03

Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz gepubliceerd

Zorginstituut opent subsidiepot veelbelovende zorg

Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

14-03

FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

NJi: Nieuwsbrief Jeugd maart – ‘Patstelling jeugdhulp schaadt kwetsbaarste jeugd’

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

13-03

Gemeenten en zorgverzekeraars werken toe naar netwerk in elke regio

Ketamine tegen zware depressies: ook in Nederland hoopvolle resultaten

Physician assistant in de GGZ nog geen stap verder

UMC Utrecht test paddo’s als medicijn tegen depressie

Tiel opent multidisciplinair ggz-centrum

Persoonlijke gezondheidsomgeving voorlopig gratis voor patiënt

12-03

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

GGZ Totaal – Meningsverschillen en nepnieuws

ZonMw – Nieuwsbrief maart 2019

11-03

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

VIPP: 7 lessen voor de ggz vanuit de ervaring van ziekenhuizen

NZa tikt CAK opnieuw op vingers over proces rond eigen bijdragen

08-03

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Onderzoek rol psychiatrische instellingen WOII

Blokhuis heeft geen bezwaren tegen Skypen met psychiater

Het nut van herdiagnoses in de GGZ: ‘Opnieuw echt goed kijken naar je patiënt helpt echt’

ZN – Aanpassing checklist Langdurige GGZ

07-03

NZa: consequenties ggz in Wlz mogelijk ‘te groot’

Gesloten jeugdhulp vaak door gebrek aan alternatief

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, maart 2019

Veel klachten hóren helemaal niet in de ggz

06-03

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Samenwerking Parnassia Groep en Algemeen klinisch laboratorium IJsselland

Accare start dagbehandeling eetstoornis

Start gemaakt met cao-overleg gehandicaptenzorg

05-03

Zorgen over nieuwe wetgeving zzp’ers

Tbs-patiënten hebben weinig baat bij neurofeedback

Experimentele behandeling hardnekkige depressie met psilocybine van start

04-03

GGZ Oost Brabant opent cliëntportaal

Voordracht Alan Ralston op presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

ZonMw krijgt budget voor ggz-onderzoek tot en met 2025

01-03

Whitepaper met vergelijking cao’s publieke sector

Cao universitair medische centra 2018-2020 online beschikbaar

Handreiking biedt perspectief voor meningsverschillen over tarieven jeugd-ggz

Zes Gelderse gemeenten hebben grote tekorten op de jeugdzorg

28-02

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz gepubliceerd

27-02

‘Kwaliteit in de GGZ inzichtelijk maken, met oog voor draagvlak en validiteit’

Nog veel misverstanden over gebruik antidepressiva

Nederlandse gezondheidszorg raakt nummer 1 positie in Europa kwijt

ADHD veroorzaakt aanzienlijke extra ziektekosten

‘Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet’

26-02

Nieuwsbrief FBZ | 26 februari 2019

Cao Ziekenhuizen: FNV wil 5 procent loonsverhoging

Waardering Inspectie voor implementatie e-health bij GGzE

Twee nieuwe hoogleraren bij GGz Breburg

Oorsuizen te lijf met gedragstherapie

25-02

Beeldbellen en chatten met je psycholoog

Preventieve wijkhulp kan incidenten met verwarde personen verminderen

Nederland trekt veel geld uit voor de ggz, maar dat geld wordt niet effectief ingezet

De ingewikkelde relatie tussen kerk en psychische gezondheid

22-02

Aantal meldingen over verwarde mensen verdubbeld

Wetsvoorstel over langdurige zorg aan mensen met een psychische stoornis

Gratis online hulp en welzijnsweek in strijd tegen stress en depressie bij studenten

Onderzoek naar zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag in Veldhoven

Blog: Verwarde personen: het nieuwe normaal

Een overbelaste ggz-instelling moet zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt.

21-02

Internationale onderzoeken naar mentale stoornissen van start

De zorg voor kinderen met zelfverwondend of suïcidaal gedrag moet – en kan – beter

Subsidie voor onderzoek naar anorexia nervosa en bipolaire stoornis

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Juridische hulp voor arts bij toepassen meldcode’

Taskforce wachttijden ggz stuit op zorgketen vol knelpunten

20-02

Minister wil meer geld voor dementieonderzoek

Geleerde lessen van KPMG van aanpak wachttijden GGZ in de regio: ‘Blijf niet praten, maar kom snel én samen in actie’

Incidenten op een rij; dit is wat de GGD constateerde bij de Arnhemse woonzorginstellingen

Discussie over geld hindert taakherschikking in ziekenhuiszorg

19-02

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

Kennis voor de transformatie: signalering en triage

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

18-02

Trimbos: Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

Week van de Psychiatrie heeft dit jaar als thema: ‘Zichtbaar?’

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

GGZ NHN haalt 20 miljoen op met obligatielening

15-02

Onderzoek Altrecht naar dood patiënte niet openbaar

Mogelijk verband tussen cholesterol en Alzheimer

Blokhuis maakt zich zorgen om normalisering xtc-gebruik

Voorzichtige progressie in aanpak wachtlijsten ggz

14-02

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen

Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Plan op komst tegen suïcides in JeugdzorgPlus

Onvoldoende zicht op wachtlijst bij RvdK

Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

13-02

Geen verschil in hersenontwikkeling tussen seksen

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein (taskforce EPA)

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Transdiagnostisch team Altrecht vermindert aantal wachtenden ggz

Per 2020 nieuwe wetgeving GGZ

De ggz kan al die dure ‘bv-ikken’ best te lijf

Gehandicaptenzorg geconfronteerd met toestroom uit ggz

12-02

GGZ Delfland gaat wachttijden te lijf met nieuwe werkwijze

Zorgstandaard adhd geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd februari 2019

Maak het voor meerdere beroepsgroepen mogelijk om een ggz-behandeling te starten

Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet uitgesteld tot 2021

11-02

‘Complexe’ patiënten groot probleem in de zorg

De ggz verdient meer zorg

Waar komt dat gevaar in GGZ toch vandaan, Paul Blokhuis?

Onderzoek naar zorg dementerende met depressie

08-02

Start onderhandelingen over nieuwe cao Jeugdzorg niet hoopgevend

Transdiagnostisch Team Utrecht vermindert aantal wachtenden GGZ

Kwart miljoen euro voor verbeteren depressiezorg

GGZ Noord-Holland Noord schreeuwt om psychologen

GGzE vervolgd voor dood van patiënte

07-02

Brussel: toegang medisch dossier in hele EU

‘OM onderzoekt handelwijze psycholoog bij tienerzelfmoord’

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

‘Doe meer tegen werkdruk in jeugdzorg’

Nieuwsbrief FBZ | 6 februari 2019

Primeur Radboud Universiteit: beroepseed voor gz-psycholoog

06-02

De ggz zoekt personeel: iemand is beter dan niemand

Reactie GGZ Nederland op publicatie over de gevolgen personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg

Elke dag nieuwe gezichten

NZa stimuleert innovatie in de zorg

Nieuw: HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg

Humanistisch Verbond en Sitagre willen burn-out uit de ggz

05-02

Aantal banen in zorg en welzijn neemt toe

Websites van tientallen zorginstellingen slecht beveiligd

‘Maak ruimte voor niet-toetsbare zorg’

‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Zorgprogramma behandelt somatische en psychiatrische klachten gelijktijdig

04-02

De Wet normering topinkomens (WNT) voor zorginstellingen: Hoe zat het ook alweer?

Minister Bruins wil rem op gebruik zware pijnstillers

Wat hebben emoties en eetlust met elkaar te maken?

Nieuwsbrief ZonMw – februari 2019

01-02

CBS: Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Cliënten zeer tevreden over online behandeling bij GGZ NHN

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Voorkom uitval bij jeugd met langdurige problemen’

31-01

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, januari 2019

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

Depressie: niet af te bakenen

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Jeugdhulp onder druk door bureaucratie bij gemeenten

30-01

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

Depressie en ongezonde eetgewoonten versterken elkaar

Grote veranderingen ouderenzorg

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Sector zorg en welzijn is koploper datalekken

29-01

Beroepsvereniging psychiatrie vernieuwt bestuur

Kamerbrief over manifest Actielijst jeugdzorg

Privacy-vragen belemmeren discussie over Big Data in de zorg

Jeugd bij ZonMw – impressie 2018 | 2019

28-01

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

Meerderheid zorgmedewerkers: werkdruk groeit

GGZ Friesland verkoopt domeinnaam denk.nl

Zorginstituut Nederland geeft 3 miljoen subsidie voor anonieme e-mental health

Onnodige afhankelijkheid van de professional?

Die verdomde wachtlijst – De GGZTotaal-XL van januari

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

25-01

Gebruik Ritalin in vijf jaar tijd bijna met een kwart verminderd

Nederland koploper in online zoeken naar gezondheidsinformatie

GGZ Delfland haalt zilver voor duurzame bedrijfsvoering

Onderzoek naar emotionele problemen jongeren

RvS: financiële klem op kwaliteitsstandaard zet veld buitenspel

De Tijd-Lijn App verkort de ervaren wachttijd van GGZ-patiënten

24-01

Stand van zaken nieuw online platform GGZ Nederland

Design thinking: therapeutische games moeten aantrekkelijker worden

Er is geen snelle oplossing voor suïcidale kinderen

23-01

Voortaan één Zeeuwse instelling voor forensische zorg

Kamerbrief Ontwerpbesluit experiment pgb op grond van Wlz

Terugvalpreventie – het is niet klaar als iemand weer is opgeknapt van een depressie

Informatiestandaarden i-Sociaal Domein voortaan verplicht

Tbs’er gaat minder vaak de fout in na behandeling

22-01

‘Snelle toegang tot lichttherapie bij winterdepressie kan gebruik antidepressiva drastisch verlagen.’

‘Depressie in top 3 gezondheidsproblemen’ – klopt dit wel?

Zilveren Kruis gaat ggz-wachtlijsten te lijf met e-health

21-01

FBZ: Overleg over nieuw sociaal plan start

Games kunnen de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

Niet langer op de divan: consult met psychiater kan ook via Skype

Fors minder kinderen naar jeugdzorg dankzij praktijkondersteuner

‘Nederlandse zorg raakt internationaal achterop met AI’

Gz-psychologen leggen sinds 1 januari beroepseed af

18-01

Wijkteams maken zorg niet goedkoper, maar juist duurder

Rijk maakt 90 miljoen vrij voor digitale zorg thuis

Blog: Gemeente, neem toezicht op Wmo serieus

Artsenorganisaties kritisch over dwangzorg zonder medisch toezicht

Opnieuw tijdelijke financiering spoedpoli verwarde persone

17-01

NZa online magazine nr. 5 – Innovaties in de zorg

Kennis voor de transformatie: multiprobleemgezinnen

‘Ouders zijn deel van de oplossing’ – Justitiële jeugdinrichtingen betrekken familie bij behandeling

Eerste genen voor ADHD gevonden

Zuid-Limburg beperkt crisisopvang tot één week

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

Negentig patiënten van ggz-aanbieder Just Care overgenomen door Mita Zorg

16-01

Nieuwsbrief FBZ | 16 januari 2019

Rechter: CZ en Menzis moeten verslavingszorg direct betalen

MIND mist ervaringsdeskundigen bij vervolg Schakelteam

BETERapp voor zachte overgang uit jeugdzorg naar zelfstandigheid

2019: Misschien wordt het morgen beter….

15-01

Nieuwsbrief ZonMw – special over e-health in de ggz

Nieuwsuur: meer jongeren met ernstige psychiatrische problemen in jeugdzorg

Jeugdwerkers willen staken

Design thinking kan de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

14-01

Het kan veel beter: ZZP-schap en vaste medewerkers in de zorg.

Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

Tips om een burn-out te voorkomen

ZonMw doet mee aan de e-healthweek

11-01

Aanpassingen subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018 (met terugwerkende kracht)

UMCG in 2019: investeren in medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw

Gecombineerde leefstijlinterventie op steeds meer plekken aangeboden

10-01

Vervolg Academische Werkplaats Autisme voor meer participatie

NJi: Nieuwsbrief Jeugd januari 2019

Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis !

09-01

Ggz-organisatie Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Moet je roken op een psychiatrische afdeling verbieden?

08-01

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Landelijk onderzoek naar afbouw van antipsychotica

Psychiatrische problematiek in het ziekenhuis 1

07-01

Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

GGz Breburg is best practice in het terugdringen van separaties

Autisme – geen aandoening maar een andere manier van denken

04-01

Hoofdlijnenakkoorden remmen groei zorguitgaven met 2 miljard

03-01

Jeugdzorg 2018: diepte- en hoogtepunten

Ggz-instelling zonder wachtlijst heeft geen contract verzekeraars

HRM ‘Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg’

02-01

Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?

Verward gedrag: we weten er soms geen raad mee

Blog: Verder koersen na een stormachtig jaar in de zorg

Ggz-bestuurder roept op tot ‘mentaal offensief’

10 tips die helpen bij keuze ecd

29-12

Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa)

28-12

Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa)

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

27-12

nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz

22-12

Uitspraak tuchtcollege

Motie over ROM-data

Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS

21-12

Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017

Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)’

Menzis: veranderingen in 2018

19-12

Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat)

GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017

18-12

Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg.

14-12

Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17

11-12

GGZ Totaal, december 2017

08-12

Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!

05-12

Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

04-12

(Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018

TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017

01-12

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord

NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging

30-11

Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd

29-11

Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz

Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden

24-11

Mood and Resilience in Offspring (MARIO)

20-11

NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging

17-11

Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017

14-11

Heleen Geubbels over slaapstoornissen

13-11

Menzis erkent fout bij normatief uurtarief

20-10

Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9

19-10

Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

18-10

Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website

16-10

Rapport IGZ inzake melding suïcides

Brief minister inzake melding suïcides

13-10

Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ

Regeerakkoord 2017-2021

11-10

Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag

09-10

Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg

06-10

Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag

05-10

Nieuwsbrief Zinnige Zorg

04-10

Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten

App moet terugval bij depressie voorkomen

02-10

Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op

Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven

27-09

Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek

Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017

Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging

26-09

Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ

25-09

Kritisch artikel zorgclustermodel

Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz

Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017

22-09

Kamer akkoord met bevriezen eigen risicoIn de media archief 2017-2018
In de media archief 2015-2016
In de media archief 2013-2014