Eigen praktijk

Starten eigen praktijk

Een praktijk starten of toetreden tot een maatschap is een belangrijk moment in je loopbaan als gz-psycholoog. Je krijgt te maken met allerlei zaken waar je nog geen ervaring mee hebt. Het is belangrijk om je uitgebreid te laten informeren en adviseren. Om je daarbij op weg te helpen, hebben we de nodige stof tot nadenken op een rijtje gezet en er informatie voor je bij verzameld. Daarbij kun je zelf aantekeningen maken over de punten die voor jou belangrijk zijn. Met dit Werkboek starten eigen praktijk maak je een gedegen (ondernemings)plan dat past bij jouw eigen praktijk.

LET OP: DOWNLOAD HET DOCUMENT EERST OP JE PC EN SLA TUSSENTIJDS OP ZODAT ER GEEN INGEVULDE GEGEVENS VERLOREN GAAN!

Dit Werkboek ‘starten eigen praktijk’ is gebaseerd op de checklist van de NVGzP en VvAA. Het Werkboek is een levend document. Dat houdt in dat de inhoud regelmatig wordt gewijzigd en aangevuld op basis van ervaringen van leden en wanneer bijvoorbeeld veranderende regelgeving dat nodig maakt. We nodigen je dan ook van harte uit om suggesties te doen, bijvoorbeeld op ons forum in het NVGzP-portal.

Basis GGZ: de hoofdlijnen

Klik hier voor een samenvattende schets van de Basis GGZ en de bijbehorende bekostigingssystematiek, met verwijzingen naar relevante documenten.

Praktische ondersteuning

Voor documenten, voorbeeldbrieven, checklists en formats: klik hier.

Intervisie

Zoek je intervisie op bepaalde thema’s of binnen een bepaalde regio? Vraag het op ons forum in het NVGzP-portal!

Zorgverzekeraars

Als zelfstandige praktijk kun je contracten aangaan met zorgverzekeraars. Voor een overzicht van het inkoopbeleid en vergoedingen van zorgverzekeraars: klik hier.

Van vrijgevestigde praktijk naar instelling

Als vrijgevestigde zorgaanbieder kan je ervoor kiezen om als instelling verder te gaan. In welke situatie is dit het overwegen waard? Wat zijn de voordelen? Waar moet je rekening mee houden?

In dit document nemen wij je mee in de regelgeving en de overwegingen om wel of niet over te gaan naar een instelling. Dit advies dient ter oriëntatie en bevat geen limitatieve opsomming maar geeft een beeld van waar je aan moet denken. Daarbij doe je er verstandig aan je goed te laten informeren als je een wijziging in de organisatiestructuur overweegt. Het is namelijk belangrijk dat de vorm waarin je diensten aanbiedt, ook aansluit bij de dienstverlening en de wensen.