Werken in dienstverband

Werken in dienstverband

Als je in loondienst werkt, val je in het algemeen onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Hieronder vind je informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen of opleidelingen.

Met ingang van 2019 is de NVGzP lid van de FBZ, waarmee leden als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in CAO-onderhandelingen. Informatie over de verschillende cao’s en nieuwe ontwikkelingen daarin is te vinden op de website van de FBZ.

In veel gevallen kun je (een deel van) je NVGzP-contributie door je werkgever laten vergoeden. Klik hier voor een overzicht van de cao’s waar dit voor geldt en informeer bij je ondernemingsraad of hiervoor een voorziening is getroffen in jullie werkkostenregeling.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019
Cao Jeugdzorg 2017-2019
Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019
Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2018-2019
Cao Gezondheidscentra 2018-2019
Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Cao Universitaire Medische Centra 2018-2021
Cao Rijk 2018-2020

Voorbeeldbrief inschaling klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

De NVGzP maakt zich er hard voor dat klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, werkzaam in dienstverband, worden ingeschaald in FWG 75 en FWG 80 bij aanvullende taken.
Daarom heeft de NVGzP een brief opgesteld die als voorbeeld kan dienen om te sturen naar de directie of Raad van Bestuur van je instelling.

Daarnaast volgt hieronder een overzicht met relevante links zodat je hier zo nodig naar kan verwijzen: