Klinisch Psycholoog

Klinisch Psycholoog

De klinische psychologie is sinds 2006 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Dat betekent onder andere dat de titel ‘klinisch psycholoog’ beschermd is: alleen gz-psychologen die zijn ingeschreven in het register van klinisch psychologen mogen zich ‘klinisch psycholoog’ noemen. Nederland telt ruim 2.300 klinisch psychologen; 2.382 op 2 september 2019.

Klinisch psychologen werken vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn klinisch psychologen onder andere ook te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken. Naar schatting ongeveer een kwart van de klinisch psychologen is werkzaam als vrijgevestigde in een eigen praktijk, soms in combinatie met een functie binnen een instelling.

Werkterrein: Complexe problematiek

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek. Hierbij valt te denken aan complexe persoonlijkheidsstoornissen of problemen die samenhangen met zware lichamelijke ziekte. Vaak gaat het om patiënten voor wie standaard psychologische behandelingen tekort schieten, of niet bestaan.

De klinisch psycholoog is expert op het gebied van complexe diagnostiek. Zij beheerst een breed repertoire aan behandeltechnieken. Zo is elke klinisch psycholoog tevens volledig geschoold als psychotherapeut.

Scientist practitioner

Naast de directe patiëntenzorg vervult de klinisch psycholoog vaak ook andere functies. De klinisch psycholoog is een ‘scientist practitioner’, die een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk. Zij:

  1. volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk’;
  2. is in staat zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of te begeleiden;
  3. is specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s;
  4. fungeert vaak als supervisor of consulent voor gz-psychologen en andere hulpverleners;
  5. daarnaast is de klinisch psycholoog in staat om leidinggevende posities te bekleden binnen de organisatie.

Klik hier voor een uitgebreid profiel van de klinisch psycholoog, met portretten van klinisch psychologen in verschillende werkgebieden.