Klinisch Neuropsycholoog

Klinisch Neuropsycholoog

De klinische neuropsychologie is sinds 2008 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Dat betekent onder andere dat de titel ‘klinisch neuropsycholoog’ beschermd is: alleen gz-psychologen die zijn ingeschreven in het register van klinisch neuropsychologen mogen zich ‘klinisch neuropsycholoog’ noemen. Nederland telt circa 150 klinisch neuropsychologen; 147 op 2 september 2019.

Klinisch neuropsychologen werken vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn klinisch neuropsychologen onder andere ook te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken.

Werkterrein: hersenstoornissen

De klinisch neuropsycholoog is gespecialiseerd in hersenstoornissen en de gevolgen daarvan voor cognitie, emotie en gedrag. Hierbij valt bij voorbeeld te denken aan niet-aangeboren hersenletsel, door een ongeluk of een beroerte. Of aan degeneratieve ziekten, zoals dementie en de ziekte van Parkinson.
Onderdelen van het werk van de klinisch neuropsycholoog zijn diagnostiek, voorlichting, begeleiding en behandeling.

Scientist practitioner

Naast de directe pati├źntenzorg vervult de klinisch neuropsycholoog vaak ook andere functies. De klinisch neuropsycholoog is een ‘scientist practitioner’, die een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk. Zij:

  1. volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk;
  2. is in staat zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of te begeleiden;
  3. is specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s;
  4. fungeert vaak als supervisor of consulent voor gz-psychologen en andere hulpverleners;
  5. daarnaast is de klinisch neuropsycholoog in staat om leidinggevende posities te bekleden binnen de organisatie.

Klik hier voor een uitbreid profiel van de klinisch neuropsycholoog, met portretten van klinisch neuropsychologen in verschillende werkgebieden.

In het najaar van 2017 verscheen de statement paper ‘de Klinisch Neuropsycholoog als regiebehandelaar in de specialistische GGZ’, opgesteld door drs. Frank Jonker, klinisch neuropsycholoog, drs. Henriette van der Zee, Klinisch neuropsycholoog/klinisch psycholoog i.o.,
dr. Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en drs. Jeroen Kok, klinisch neuropsycholoog.

De NVGzP ondersteunt dit statement paper van harte als een welkome aanvulling op het kwaliteitsstatuut.